برسد به دست تی‌رکس عزیزم

2,200,000 جلد 1,870,000 
 • مولف :چی استرتی
 • تصویرگر:نیکولا ابرن
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ:اول
 • تعداد صفحات: 28صفحه
 • قطع کتاب: رحلی
 • موضوع کتاب: دایناسورها/نامه ها/داستان/داستان تخیلی

تی‌رکس به سفر می‌رود

2,200,000 جلد 1,870,000 
 • مولف :چی استرتی
 • تصویرگر:نیکولا ابرن
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ:اول
 • تعداد صفحات: 32صفحه
 • قطع کتاب: رحلی
 • موضوع کتاب: دایناسورها/نامه ها/داستان/داستان تخیلی

فلیکس به سیرک می رود

1,999,000 جلد 1,699,150 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ: هشتم
 • تعداد صفحات: 40 صفحه
 • قطع کتاب: خشتی بزرگ
 • موضوع کتاب: داستان های تخیلی

فلیکس در میان بچه های دنیا

2,850,000 جلد 2,422,500 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ: نهم
 • تعداد صفحات: 36 صفحه
 • قطع کتاب: خشتی بزرگ
 • موضوع کتاب: داستان های تخیلی

فلیکس به گذشته سفر می کند

2,450,000 جلد 2,082,500 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ: هشتم
 • تعداد صفحات: 40 صفحه
 • قطع کتاب: خشتی بزرگ
 • موضوع کتاب: داستان، کتاب‌های داستان، داستان‌های کودکان، داستان‌های تخیلی، داستان آموزشی، باستان‌شناسی، تاریخ، موزه، دوران سنگ، یونان باستان، المپیک، وایکینگ‌ها، قرون وسط، شوالیه‌ها، سرخ‌پوستان آمریکا

فلیکس و ماجرای کریسمس در سراسر دنیا

2,299,000 جلد 1,954,150 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ: هشتم
 • تعداد صفحات: 40 صفحه
 • قطع کتاب: خشتی بزرگ
 • موضوع کتاب: داستان های تخیلی

فلیكس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون

1,599,000 جلد 1,359,150 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ: پنجم
 • تعداد صفحات: 88 صفحه
 • قطع کتاب: وزیری
 • موضوع کتاب: داستان های تخیلی

فلیكس و جشن تولد بچه‌های دنیا

1,455,000 جلد 1,236,750 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ: پنجم
 • تعداد صفحات: 40 صفحه
 • قطع کتاب: وزیری
 • موضوع کتاب: داستا‌ن های تخیلی

فلیكس در سرزمین پرسش ها

1,955,000 جلد 1,661,750 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • نوبت چاپ: ششم
 • تعداد صفحات: 168 صفحه
 • قطع کتاب: وزیری
 • موضوع کتاب: علوم پرسش ها و پاسخ ها، علوم آزمایش ها، پرسش های کودکان

هدیه تولد از طرف فلیکس

1,920,000 جلد 1,632,000 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: منیژه نصیری
 • نوبت چاپ: هفتم
 • تعداد صفحات: 24صفحه
 • قطع کتاب: خشتی کوچک
 • موضوع کتاب: داستان های تخیلی

نامه شگفت انگیز فلیكس

1,920,000 جلد 1,632,000 
 • مولف : آنت لنگن
 • تصویرگر: کنستانزا دروپ
 • مترجم: منیژه نصیری
 • نوبت چاپ: هفتم
 • تعداد صفحات: 24صفحه
 • قطع کتاب: خشتی کوچک
 • موضوع کتاب: داستان های تخیلی