نمایش 1–15 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلیكس و غول های یخی

1,950,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: زینب سرحدی
 • سال چاپ: پاییز99
 • نوبت چاپ: 2
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786226646031

فلین در جنگل

299,000 جلد
 • مولف : ایرنه ولرشف
 • مترجم: زینب سرحدی
 • سال چاپ: بهار99
 • نوبت چاپ: 1
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438596

فلین و اژدها

299,000 جلد
 • مولف : ایرنه ولرشف
 • مترجم: زینب سرحدی
 • سال چاپ: بهار99
 • نوبت چاپ: 1
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438589

نیلی در قلعه گنج

2,999,000 جلد
 • مولف : مهدی رجبی
 • سال چاپ: تابستان97
 • نوبت چاپ: 3
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438527

نیلی در شهر سوخته

2,999,000 جلد
 • مولف : مهدی رجبی
 • سال چاپ: تابستان97
 • نوبت چاپ: 3
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438503

نیلی در سرزمین زعفران

2,999,000 جلد
 • مولف : مهدی رجبی
 • سال چاپ: تابستان97
 • نوبت چاپ: 3
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438510

فلیكس و گنج های فراموش شده

2,499,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: منیژه نصیری
 • سال چاپ:  تابستان 1401
 • نوبت چاپ: 7
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438299

فلیكس در سرزمین پرسش ها

1,955,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: منیژه نصیری
 • سال چاپ: بهار1401
 • نوبت چاپ: 6
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438176

فلیكس و جشن تولد بچه های دنیا

1,455,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: منیژه نصیری
 • سال چاپ: بهار1401
 • نوبت چاپ: 5
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438220

فلیكس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون

1,599,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: منیژه نصیری
 • سال چاپ: بهار1401
 • نوبت چاپ: 5
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438015

نامه شگفت انگیز فلیكس

1,166,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: منیژه نصیری
 • سال چاپ: تابستان98
 • نوبت چاپ: 6
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438138

هدیه تولد از طرف فلیكس

1,166,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: منیژه نصیری
 • سال چاپ: تابستان98
 • نوبت چاپ: 6
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786007438121

فلیكس به كشف كره زمین می رود

2,299,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • سال چاپ: تابستان1401
 • نوبت چاپ: 9
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786006287614

فلیكس و ماجرای چمدان پرنده

1,999,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • سال چاپ: تابستان1401
 • نوبت چاپ: 8
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786006287607

فلیكس به سیرك می رود

1,999,000 جلد
 • مولف : آنت لنگن
 • مترجم: محبوبه نجف خانی
 • سال چاپ: تابستان1401
 • نوبت چاپ: 8
 • موضوع کتاب: جهانگردی
 • بارکد: 9786006287621